Uvjeti kupnje

Ovim se Uvjetima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja te preuzimanja ulaznica za Dubrovačke gradske zidine, tvrđavu Lovrijenac, Stonske zidine, Sokol grad u Dunavama i Knežev dvor u Slanome putem internetske trgovine Društva prijatelja dubrovačke starine (dalje u tekstu: „Društvo“)

Uz ove Uvjete kupnje ulaznica putem Internetske trgovine primjenjuju se i pravila privatnosti Društva.

Ulaznice

Putem Internetske trgovine Korisnici mogu kupiti ulaznice čije su vrste i cijene definirane važećim cjenikom donesenim od strane Društva.

Korisnik prilikom kupovine ulaznica putem Internetske trgovine odabire raspoložive vrste kao i količine ulaznica koje želi kupiti.

Djeca mlađa od 7 godina ne plaćaju ulaznicu. Djeca od 7 do 18 godina plaćaju dječju ulaznicu.

Korištenje kupljene ulaznice podliježe uvjetima i pravilima korištenja određenim od strane Društva.

Naručivanje i plaćanje

Korisnik naručuje ulaznicu ili ulaznice putem elektronskog obrasca narudžbe. Korisnikom se smatra svaka osoba koja elektronski naruči ulaznicu, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu.

Ulaznica se smatra naručenom u trenutku kada Korisnik odabere i potvrdi način plaćanja te kada se uspješno završi proces autorizacije kreditne i/ili debitne kartice kojom plaća.

Naručene ulaznice plaćaju se online jednom od kreditnih i/ili debitnih kartica: MasterCard, Maestro, Visa, Amex, Diners.

Po završetku procesa naručivanja ulaznice će biti poslane na prijavljenu e-mail adresu Korisnika.

Društvo ne odgovara za štetu nastalu krivim upisivanjem e-mail adrese u korisničkom profilu ili zbog nemogućnosti isporuke ulaznice uzrokovane tehničkim problemima sa strane davatelja e-mail usluge.

Sukladno važećim propisima RH kupljena ulaznica vrijedi kao račun.

Ukoliko Korisnik želi izdavanje R1 računa, isti obavezno unosi podatke potrebne za izdavanje R1 računa prije same potvrde narudžbe i plaćanja. Korisnik odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupovine. Naknadne promjene nisu moguće.

Print@home ulaznice

Print@home je usluga ispisa ulaznice kupljene putem Internetske trgovine.

Svaka Print@home ulaznica na sebi ima ispisan zasebni (jedinstveni) 1D bar kod.

Za svaku kupljenu ulaznicu ispisuje se jedna Print@home ulaznica s jednim 1D bar kodom.

Po završenoj kupovini Korisnik je dužan ispisati kupljenu Print@home ulaznicu i ponijeti istu sa sobom prilikom dolaska na odabranu znamenitost.

Iznimno, u slučaju nemogućnosti ispisa Print@home ulaznice Korisnik istu može predočiti putem pametnog mobilnog telefona.

Naknadni ispis Print@home ulaznice na prodajnim mjestima Društva nije moguć.

Prilikom dolaska na odabranu znamenitost Korisnik je dužan očitati Print@home ulaznicu na uređajima za kontrolu ulaska na odabranu znamenitost ili predočiti ulaznicu djelatniku Društva zaduženom za kontrolu ulaza na odabranu znamenitost, kako bi se izvršila validacija i poništenje Print@home ulaznice.

Zabranjeno je bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje ili mijenjanje Print@home ulaznice.

Ukoliko se pojavi duplikat Print@home ulaznice, pravo ulaza i valjanost ulaznice ostvaruje prva osoba koja takvu Print@home ulaznicu očita na uređajima za kontrolu ulaznica ili predoči istu djelatniku Društva zaduženom za kontrolu ulaza na odabranu znamenitost.

Društvo i tvrtka RAO d.o.o. nisu odgovorni u slučaju pojave duplikata Print@home ulaznice, kao i u slučaju bilo kojeg drugog načina zlouporabe izdane, naplaćene i isporučene Print@home ulaznice.

U slučaju prenošenja Print@home ulaznice s Korisnika (kupca) na treću osobu, ovi Uvjeti prenose se i primjenjuju na svakodobnog imatelja odnosne ulaznice.

Korisnik je obvezan ukazati osobi kojoj prenosi ulaznicu na odredbe ovih Uvjeta.
Za sve dodatne informacije o Društvu (radno vrijeme, znamenitosti, događanja i dr.) te o vrstama i načinu korištenja ulaznica, Korisnika se ovim putem upućuje na službene internetske stranice Društva.

Otkazivanje kupljenih ulaznica

Sve narudžbe i kupovine ulaznica putem Internetske trgovine obvezujuće su i konačne te se iste ne mogu otkazati, izmijeniti ili nadoplatiti za drugu vrstu ulaznica.

Ukoliko se Print@home ulaznica ne iskoristi, nije moguće vratiti istu i ostvariti povrat sredstava.

Zaštita osobnih podataka

Društvo poštuje privatnost svojih korisnika i obvezuje se da će osobne podatke koji su prikupljeni tijekom registracije i kupovine putem Internetske trgovine obraditi i zaštititi u skladu s odredbama važećih propisa RH kojima je regulirana zaštita osobnih podataka.

Prigovori i reklamacije

Svi upiti, prigovori i reklamacije vezani za kupovinu i naplatu ulaznica putem Internetske trgovine Društva mogu se slati na e-mail: info@citywallsdubrovnik.hr .

Izjava o sigurnosti online plaćanja

Za plaćanje u našoj Internetskoj trgovini koristimo CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem Interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od vašeg web preglednika do banke koja je izdala karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pritom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program vaša banka, uz valjanost same kartice, dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.


Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unapređuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom vaših kartičnih podataka.

Copyright © 2024. Razvoj web shopa: RAO & Play Digital